Werkwijze

Na een eerste kennismakingsgesprek waarin de eerste wensen, ideeën, verwachtingen en budget worden besproken, maken we een inschatting van de kosten voor het maken van een interieurontwerp. Zodra hierop akkoord is gegeven starten we doorgaans met een interactieve brainstormsessie met een
afspiegeling van het personeel. Per slot van rekening vertegenwoordigen zijde uiteindelijke gebruikers van het interieur. Hieruit volgt het Plan van Eisen en ideeën voor een passend concept.
 
Het concept is het creatieve uitgangspunt en vormt de bouwstenen voor het interieur. Het concept geeft richting aan de beoogde uitstraling die het interieur moet krijgen (de look & feel). Onderdelen zijn een moodboard, kleurpalet, materiaalgebruik en ideeën voor de (merk)beleving. In het geval er meerdere vestigingen zijn, kan aan de hand van het concept eenvoudig een vertaling voor andere panden worden gemaakt, zodat er consistentie bij diverse locaties ontstaat.

Aan de hand van het concept wordt een Voorlopig Ontwerp gemaakt (VO). Deze bestaat uit een functionele indeling en voorstellen voor het gebruik van kleuren en materialen, vloerafwerking, (maatwerk)meubilair, verlichting, aankleding/branding en decoratie. Het concept met VO inclusief een paar 3D-impressies wordt gepresenteerd.
 
De feedback die uit deze presentatie volgt wordt verwerkt in het Definitief Ontwerp. Het DO bestaat uit de plattegrond, 3D-impressies en een begroting. Zodra overeenstemming is bereikt over DO en begroting, wordt hier aan toegevoegd het bestek inclusief schilderplan, verlichtingsplan en maatwerktekeningen. Nu is het interieurontwerp klaar vooruitvoering.
 
De uitvoeringsfase bestaat uit het aansturen van uitvoerende partijen, bestelling van meubilair, en tot slot het stylen en decoreren.
Projectbegeleiding bestaat uit wekelijks overleg met alle betrokkenen, het bewaken van de planning en toezien op de voortgang van het project ter plekke. In deze fase werken wij op uurbasis.